Ngoại tâm thu thất (VPB) – Rối loạn tim mạch – Cẩm nang MSD

Ngoại tâm thu thất (VPB) là những nhịp thất đơn lẻ gây ra do vòng vào lại trong tâm thất hoặc do bất thường tính tự động của các tế bào thất. Ngoại tâm thu thất rất phổ biến ở cả người khỏe mạnh và bệnh nhân có bệnh tim thực tổn. Ngoại tâm thu thất có thể không có triệu chứng nhưng cũng có thể gây ra cảm giác đánh trống ngực. Chẩn đoán bằng ECG. Thường không cần phải điều trị.

Ngoại tâm thu thất là nhát bóp tâm thất đến sớm hơn bình thường, và tần suất có thể dự đoán được (ví dụ, cứ mỗi ba hoặc hai nhịp tim lại xuất hiện 1 ngoại tâm thu thất (ngoại tâm thu thất nhịp ba hoặc nhịp đôi). Ngoại tâm thu cũng có thể tăng lên cùng trong một số trạng thái kích thích (ví dụ như lo lắng, căng thẳng, rượu, caffeine, thuốc kích thích giao cảm), giảm ôxy máu, hoặc bất thường điện giải.

Ngoại tâm thu có thể gây cảm giác bị bỏ nhịp, hụt nhịp tim; bản thân bệnh nhân thường không cảm giác được nhát ngoại tâm thu đến sớm mà chỉ cảm nhận được khoảng nghỉ bù dài sau nhát ngoại tâm thu đó. Khi ngoại tâm thu xuất hiện thường xuyên, đặc biệt trong trường hợp ngoại tâm thu thất nhịp đôi, có thể tác động nhẹ lên huyết động vì tỷ lệ nhịp xoang đã giảm đi một nửa. Tiếng thổi tống máu có thể mạnh lên do tăng đổ đầy tâm thất và tăng co bóp sau một khoảng nghỉ bù.

Add Comment