HỘI NGHỊ NHỊP TIM TOÀN QUỐC LẦN THỨ 3

1. CÀI ĐẶT ĐỘ NHẬN CẢM TRONG TẠO NHỊP TẠM THỜI ThS.BS. Trần Tuấn Việt
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
275 » Tải về
2. CUỒNG NHĨ TS.BS. Trương Quang Khanh
(ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh)
539 » Tải về
3. Catheter Ablation of scar related VT: significant challenges for operators and role of 3D electroanatomic mapping PGS.TS. Teo Wee Siong
(National Heart Center, Singapore)
204 » Tải về
4. Holter ECG 24H BS. Nguyễn Văn Đáng
(BV Tim Tâm Đức, TP. Hồ Chí Minh)
526 » Tải về
5. Rối loạn nhịp thất ở bệnh nhân suy tim sau nhồi máu cơ tim: vai trò của thuốc chẹn bêta giao cảm ThS.BS. Nguyễn Hữu Tuấn
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
335 » Tải về
6. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NHỊP NHANH VÒNG VÀO LẠI NÚT NHĨ THẤT BẰNG NĂNG LƯỢNG SÓNG RADIO QUA CATHETER TS.BS. Trương Đình Cẩm
(BV Quân Đội 175, TP. Hồ Chí Minh)
260 » Tải về
7. Interesting CRT Cases BS. Dr. T. S. Kler
(New Delhi, India)
227 » Tải về
8. ÁO KHỬ RUNG TIM NGĂN CHẶN ĐỘT TỬ TIM TS.BS. Phạm Hữu Văn
(BV Quân Đội 175, TP. Hồ Chí Minh)
247 » Tải về
9. ĐỌC KẾT QUẢ HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ ThS.BS. Đặng Minh Hải
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
533 » Tải về
10. VAI TRÒ CỦA KIỂM SOÁT NHỊP TIM TRONG BỆNH LÝ TIM MẠCH TS.BS. Phạm Quốc Khánh
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
464 » Tải về
11. CẬP NHẬT ĐiỀU TRỊ SUY TIM BẰNG TẠO NHỊP TÁI ĐỒNG BỘ TIM ( CRT) TS.BS. Phạm Quốc Khánh
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
301 » Tải về
12. ĐỊNH HƯỚNG VỊ TRÍ KHỞI PHÁT RỐI LOẠN NHỊP THẤT PHẢI BẰNG ĐIỆN TÂM ĐỒ BỀ MẶT: GIÁ TRỊ HIỆN TẠI CỦA PHƯƠNG PHÁP KINH ĐIỂN BS. Vũ Mạnh Tân
(Đại học Y Hải Phòng)
362 » Tải về
13. ĐIỆN TÂM ĐỒ TRONG RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN TS.BS. Phạm Hữu Văn
(BV Quân Đội 175, TP. Hồ Chí Minh)
386 » Tải về
14. Rung nhĩ mới xuất hiện ở NMCT có phải yếu tố tiên lượng nặng? TS.BS. Nguyễn Quốc Thái
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
291 » Tải về
15. ĐIỆN TÂM ĐỒ TRONG NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP PGS.TS. Nguyễn Thị Bạch Yến
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
593 » Tải về
16. THANG ĐIỂM VỚI CÁC CHỈ ĐIỂM SINH HỌC DỰ BÁO NGUY CƠ TRONG RUNG NHĨ TS.BS. Nguyễn Ngọc Quang
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
344 » Tải về
17. CẬP NHẬT VỀ XỬ TRÍ RUNG NHĨ NĂM 2016 GS.TS. Nguyễn Lân Việt
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
775 » Tải về
18. Cập nhật: HƯỚNG DẪN CẮT ĐỐT QUA CATHETER CÁC RỐI LOẠN NHỊP Ở TRẺ EM BS. Bùi Thế Dũng
(ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh)
252 » Tải về
19. KHẢO SÁT CHỨC NĂNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM TRÊN BỆNH NHÂN NGOẠI TÂM THU THẤT VÔ CĂN SỐ LƯỢNG NHIỀU BS. Vũ Văn Bạ
(TT Tim Mạch BV E, Hà Nội)
276 » Tải về
20. Chụp MRI cho bệnh nhân mang máy điều trị nhịp tim TS. Trần Thống
(OG, USA)
269 » Tải về
1. NGOẠI TÂM THU VÀ NHỊP NHANH THẤT VÔ CĂN TS.BS. Trương Quang Khanh
(ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh)
818 » Tải về
2. CẬP NHẬT VỀ XỬ TRÍ RUNG NHĨ NĂM 2016 GS.TS. Nguyễn Lân Việt
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
775 » Tải về
3. XỬ TRÍ TIM NHANH TRÊN THẤT TS.BS. Phan Đình Phong
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
732 » Tải về
4. XỬ TRÍ RUNG NHĨ PGS.TS. Đinh Thị Thu Hương
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
664 » Tải về
5. XỬ TRÍ TIM NHANH THẤT BS. Viên Hoàng Long
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
664 » Tải về
6. Xử trí rối loạn nhịp xoang BS. Viên Hoàng Long
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
635 » Tải về
7. Xử trí hội chứng Brugada GS.TS. Huỳnh Văn Minh
(ĐH Y Dược Huế)
619 » Tải về
8. ĐIỆN TÂM ĐỒ TRONG NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP PGS.TS. Nguyễn Thị Bạch Yến
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
593 » Tải về
9. RỐI LOẠN NHỊP THẤT trong nhồi máu cơ tim cấp ThS.BS. Hoàng Việt Anh
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
588 » Tải về
10. ĐIỆN TÂM ĐỒ NHỊP NHANH TRÊN THẤT BS. Bùi Thế Dũng
(ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh)
574 » Tải về
11. ĐIỀU TRỊ SUY TIM TIẾP CẬN TOÀN DIỆN TS.BS. Phạm Quốc Khánh
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
569 » Tải về
12. Rối loạn nhịp tim 2015-2016 có gì mới? GS.TS. Huỳnh Văn Minh
(ĐH Y Dược Huế)
552 » Tải về
13. Hội chứng QT dài BS. Nguyễn Văn Đáng
(BV Tim Tâm Đức, TP. Hồ Chí Minh)
549 » Tải về
14. CUỒNG NHĨ TS.BS. Trương Quang Khanh
(ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh)
539 » Tải về
15. ĐỌC KẾT QUẢ HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ ThS.BS. Đặng Minh Hải
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
533 » Tải về
16. Holter ECG 24H BS. Nguyễn Văn Đáng
(BV Tim Tâm Đức, TP. Hồ Chí Minh)
526 » Tải về
17. KỸ THUẬT SỐC ĐIỆN ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ TS.BS. Phạm Như Hùng
(BV Tim Hà Nội)
525 » Tải về
18. Điện tâm đồ trong bệnh lý màng ngoài tim và rối loạn điện giải PGS.TS.BS. Tạ Mạnh Cường
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
495 » Tải về
19. ĐTĐ TRONG CHẨN ĐOÁN PHÌ ĐẠI CÁC BUỒNG TIM PGS.TS.BS. Phạm Thị Hồng Thi
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
474 » Tải về
20. VAI TRÒ CỦA KIỂM SOÁT NHỊP TIM TRONG BỆNH LÝ TIM MẠCH TS.BS. Phạm Quốc Khánh
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
464 » Tải về

Add Comment